square facebook 512   Twitter bird logo 2012.svg  instagrame   linkedin icon  Google plus  YouTube icon full color  skype 

 +90 232 462 67 62 -info@ensiatr.com

İZKA - ENSİA Ortaklığında B.E.S.T. for Energy Projesi

reksekt

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci dönemi kapsamında; "İmalat Sanayi", "Araştırma ve Geliştirme" ile "Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme" başlıklarında açılmış olan Proje Teklif Çağrılarına sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlandı. İzmir Kalkınma Ajansı’nın BEST for Energy (Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) başlıklı projesi desteğe hak kazandı. Projede ENSİA "Proje Ortağı" olarak yer alıyor...

Projeyle İzmir’de sürdürülebilir enerji sektörü firmalarının desteklenerek küresel rekabet seviyelerinin artırılması amaçlanıyor. 36 ay sürmesi planlanan proje, Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) ortaklığında, Sürdürülebilir Enerji Kümesi için Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlanması, Enerji Kümesi Tanıtım ve Uluslararasılaştırma Çalışmaları eksenlerinde yürütülecek.

Program kapsamında desteğe hak kazanan projelerin listesine buradan ulaşabilirsiniz.